Prof. Dr. Rahmet Güner

Prof. Dr. Rahmet Güner (Gösterim Sayısı: 90)
Branş Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
Eklenme Tarihi 11 ay önce
Doktor No 1938
Telefon 0 312 2912525 – 4867
Faks
Web Sitesi http://www.rahmetguner.com
Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bilkent Ankara
İl/İlçe Ankara
Doktor Hakkında
 


Adı Soyadı: HATİCE RAHMET GÜNER

Doğum Tarihi: 11 Şubat 1966

Doğum Yeri : Ankara

Medeni Hali : Bekar, 2 çocuklu

Yabancı Dil : İngilizce

Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bilkent Ankara

 

ÖĞRENİM DURUMU

 • Ayşeabla İlkokulu                                                          1972-1977
 • Kurtuluş Ortaokulu                                                        1977-1980
 • Kurtuluş Lisesi                                                               1980-1983
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi                                    1983-1989
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak. (Tıpta Uzmanlık)  1994-1998

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI 

 • “Kronik Hepatit B İnfeksiyonunda İnterferon Tedavisine Cevabın Değerlendirilmesi” Danışman: Prof.Dr. İftihar KÖKSAL

 

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE AKADEMİK ÜNVANLARI

 • Hatay Merkez Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 1989-1990 Doktor 
 • Ankara Merkez 3 no.lu AÇS ve AP Merkezi 1990-1994 Dr.Arş.Gör.
 • Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1994-1998 Uzm.Dr.
 • Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998-1999 Öğretim Görevlisi
 • Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 1999-2000 Yar.Doç.
 • Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2000-2005 Doç.Dr.
 • Tıp Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversite 2005 Şef Yardımcısı
 • S.B. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2005-2012 Prof.Dr. ve Eğitim Görevlisi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, S.B. Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2012-….


ALINAN ÖDÜLLER

 • Özgümüş O, Caylan R, Tosun I, Sandallı C, Aydın K, Köksal İ. ) “IMP-1 tipi metallo-beta-laktamaz geni taşıyan Pseudomonas aeruginosa izolatları” 7.Antimikrobik Kemoterapi Günleri (13-15 Nisan 2006) - Birincilik ödülü


PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 • K.T.Ü. Farabi Hastanesinde Metisilin Dirençli Stafilokok İnsidansı ve Tiplendirmesi, KTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 97.114.001.8, Proje Araştırmacısı, 1997.
 • Erişkin Yaş Grubunda Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Viral ve Atipik Etkenlerin Belirlenmesi, KTÜ Araştırma Fonu,  Proje No: 99.114.003.3, Proje Araştırmacısı, 1999.
 • Yatan hastalarda vankomisin rezistans enterokok suşları ile fekal kolonizasyonun prevalansı ve izole edilen enterokok suşlarının antibiotik duyarlılıkları determinantları,  KTÜ Araştırma Fonu,  Proje No: 21.114.001.8, Proje Araştırmacısı, 2002.
 • Ülkemizde Toplum Kökenli Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Etken Patojenlerin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, Proje No:2003.200.200.1, Proje Araştırmacısı, 2003.
 • Kronik Hepatit B Hastalarında Lamivudine Tedavisi Altında YMDD Mutasyon Gelişimi, KTÜ Araştırma Fonu, 2003.114.003.1, Proje Araştırmacısı, 2003.
 • Kritik hasta grubunda P.aeruginosa ve S.maltophilia infeksiyonlarında antimikrobiyal kombinasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi, KTÜ Araştırma Fonu, Proje Araştırmacısı, 2004.
 • HBeAg negatif kronik hepatit B hastalarında intrahepatik hepatit B virüs cccDNA düzeyleri ile hastalığın diğer aktivite göstergeleri arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi, Proje Yöneticisi, 2009.
 • A Phase II randomized controlled double blind multi center study to evaluate safety and immunogenicity of two doses administered three weeks apart of two monovalent H5N1 inluenza vaccines containing 3.75 µg or 7.5 µg of H5N1 influenza antigen, in non elderly adult and elderly subjects. Katılımcı hekim, 2009.
 • A randomized double-blind, placebo controlled trail of the efficacy and safety of DEB025/Alisporivir in combination with standart of care in hepatitis C genotype 1 treatment-naive patients. Katılımcı hekim, 2010.
 • Hospitalize Toplum Kökenli Pnömonisi (CAP) veya komplike Deri ve Deri Yapısı Enfeksiyonları (cSSSI) olan hastalarda klinik yönetim paternlerinin değerlendirilmesine yönelik gözlemsel çalışma – REACH Çalışması (Gzlemsel çalışma), Katılımcı hekim, 2011.
 • International multi center study evaluating the correlation of IL28B genotypes with chronic hepatitis C disease characteristics and patient demographics (Observational study). Katılımcı hekim, 2012.

 

TIPTA UZMANLIK TEZ DANIŞMANLIKLARI

 • Damar İçi Kateter İlişkili Bakteremi Gelişiminde Eğitimin Rolünün Belirlenmesi ve Risk Faktörleri; Yılmaz G, 2003.
 • Ventilatör İlişkili Pnömonilerde Tanısal İşlemler ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi; Üstünakın M, 2004.
 • HBeAg Negatif, ALT Normal ve HBV DNA >10.000 kopya/ml Kronik Hepatit B Hastalarında Karaciğer Biyopsisi sonuçları; Keske Ş, 2011.
 • Yaşlı Hasta Grubunda Hastane İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri; Yapar D, 2011.
 • Çok İlaç Dirençli A.baumannii Bakteremisi Risk Faktörleri ve Maliyet Analizi; Arslan T, 2011.
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Mortaliteyi etkileyen Risk Faktörleri ve Viral Yük İlişkisi; Hasanoğlu İ, 2014.

 

İDARİ, AKADEMİK GÖREVLER VE ÜYESİ BULUNDUĞU KURULLAR

 • KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komite Doktorluğu (1998-2005)
 • Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkan Yardımcılığı (Kasım 2005-…)
 • Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Hastane Enfeksiyonları Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği; 2006-2007, 2009-2011 ve 2011-2013.
 • Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlaç Dışı Etik Kurul Üyeliği (2010-2012)
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç Etik Kurulu (2012-…..)

 

BİLİMSEL DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

 • Viral Hepatit Dergisi Editörlüğü 2007-2009
 • Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14:Ek 2 ve 3 Konuk Editörlüğü

 

BİLİMSEL DERGİ HAKEMLİKLERİ

 • Hastane İnfeksiyonları Dergisi
 • Flora
 • ANKEM Dergisi
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • Viral Hepatit Dergisi
 • Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials
 • The Journal of Microbiology and Infectious Diseases

 

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ VE BİLİMSEL DERNEKLER

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
   

SCIENCE CITATION INDEX VERİ TABANINDAKİ ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER VE ALINAN ATIFLAR

 • ISI Web of Science veritabanı taramalarına göre uluslararası dergilerde yayımlanan yayın sayısı = 44
 • ISI Web of Science veritabanı taramalarına göre uluslararası dergilerde alınan atıf sayısı = 265
 • Ulusal ve uluslar arası dergilerde alınan atıf sayısı= 562

 

AKADEMİK KARİYER BELGELERİ VE SERTİFİKALAR

 • Tıp Doktorluğu Belgesi
 • Tıpta Uzmanlık Belgesi
 • Doçentlik Belgesi
 • Klinik Araştırma Eğitim Programı Eğitimci Sertifikası
 • Klinik Araştırma Eğitim Programı Katılımcı Sertifikası
 • T.C.Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hastane Enfeksiyonu Enfeksiyon Kontrol Hekimi Sertifikası
 • The Society for Healthcare Epidemiology of America; Training Course in Hospital Epidemiology (Basic Module)
 • The Society for Healthcare Epidemiology of America; Training Course in Hospital Epidemiology (Applied Module)
 • Etest Application Laboratory Course
 • WHO-University of Groningen Acredited Course on Student Assesment in Medical Education
   

3. YAYIN LİSTESİ

3.A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A1.  Köksal İ, Aydın K, Çaylan R, Aydın S, Özoran Y, Reis A, Çimşit G. Vancomycin-induced lupus erythematosuslike reaction. Turkish J Medical Sciences 1999;29:591-4.

A2.  Aydın K, Köksal İ, Kaygusuz S, Kaklıkkaya İ, Çaylan R, Özdemir R. Endocarditis caused by Stenotrophomonas maltophilia. Scand J Infect Dis 2000;32:427-430.

A3. Çaylan R, Aydın K, Çaylan R. Oropharyngeal tuberculosis causing severe odynophagia and dysphagia. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol 2002;259:229-230.

A4. Aydın K, Çaylan R, Çaylan R, Bektaş D, Köksal İ. Otolaryngologic aspects of tetanus. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol 2002;260;52-6.

A5.  Çaylan R, Aydın K, Köksal İ. Meningitis caused by Stenotrophomonas maltophilia. Annals of Saudi Medicine 2002;22:216-218.

A6.  Leblebicioglu H, Gunaydin M, Esen S, Tuncer I, Findik D, Ural O, Saltoğlu N, Yaman A, Tasova Y and the study group. Surveillance of antimicrobial resistance in Gram-negative isolates from intensive care units in Turkey: Analysis of data from the last 5 years. J Chemother 2002;14:140-6.

A7.  Hosoglu S, Sunbul M, Erol S, Altindis M, Caylan R, Demirdag K, Ucmak H, Mendes H, Geyik MF, Turgut H, Gundes S, Doyuk EK, Aldemir M, Dokucu A. A national survey of surgical antibiotic prophylaxis in Turkey. Infect Control Hosp Epidemiol 2003; 24:758-61.

A8. Leblebicioglu H, Esen S and Turkish Nosocomial Urinary Tract Infection Study Group. Hospital acquired urinary tract infections in Turkey: a nationwide multicenter point prevalance study. J Hosp Infect 2003;53:207-210.

A9. Esen S, Leblebicioglu H and study group. Prevalence of Nosocomial infections at intensive care units in Turkey: A multicentre 1-day point prevalence study. Scand J Infect Dis 2004;36:144-8.

A10. Kaygusuz S, Köksal I, Aydın K, Caylan R. Investigation of atypical bacteria and virus antigens in respiratory tract infections by use of an immunoflorescence method. Jpn J Infect Dis;2004;57:33-6.

A11. Caylan R, Kaklikkaya N, Aydin K, Aydin F, Yilmaz G, Ozgumus B, Koksal I. An epidemiological analysis of Stenotrophomonas maltophilia strains in a university hospital. Jpn J Infect Dis 2004;57:37-40.

A12. Karti S, Zekaver O, Korten V, Yilmaz M, Sonmez M, Caylan R, Akdogan E, Eren N, Koksal I, Ovali E, Erickson B, Vincent MJ, Nichol S, Comer J, Rollin P, Ksiazek T. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Turkey. Emerg Infect Dis 2004;10;1379-84.

A13. Leblebicioglu H, Eroglu C and members of the Hepatitis Study Group. Acute hepatitis B virus infection in Turkey: epidemiology and genotype distribution. Clin Microbiol Infect 2004;10:537–41.

A14. Boz GA, Iskender S, Caylan R, Aydin K, Koksal I. A case of Lemierre’s syndrome following Epstein-Barr virus infection. Anaerobe 2005;11:185-7.

A15. Tosun I, Udo E, Noronha B, Caylan R, Aydin F, Yetiskul S, Koksal I. Emergence of rifampicin resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated at a Turkish university hospital. Microbial Drug Res 2005;11:48-52.

A16. Çaylan R, Yılmaz G, Sucu N, Bayraktar O, Aydın K, Kaklıkkaya N, Aydın F, Köksal I. Nosocomial Stenotrophomonas maltophilia infections in a university hospital. Mikrobiyol Bult 2005;39:25-33.

A17.Aydın S, Çaylan R, Aydın K, Yuluğ E, Yenilmez E, Köksal I.  The influence of G-CSF addition to antibiotic treatment of experimental sepsis on pulmonary tissue. J Natl Med Assoc 97;1489-95.

A18. Kolayli F, Gacar G, Karadenizli A, Sanic A, Vahaboglu H, The Study Group (Ozay Arikan Akan, Bekir Kocazeybek, Bulent Sumerkan, Rahmet Caylan, Halil Kurt, Hakan Leblebicioglu, Sercan Ulusoy). PER-1 is still widespread in Turkish hospitals among Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. FEMS Microbiol Letters 2005;249:241-5.

A19. Sucu N, Caylan R, Kemalettin Aydın, Gürdal Yılmaz, Gönülden Aktoz Boz, İftihar Köksal. Prospective evaluation of blood cultures in medical faculty hospital of Blacksea Technical University. Mikrobiyol Bult 2005;39 (4):455-64.

A20. Hosoglu S, Esen S, Ozturk R, Altindis M, Ertek M, Kaygusuz S, Caylan R, Demirdag K, Sencan I, Ertem GT, Aslan S, Bosnak V, Aygun P, Erol S, Celen MK. The effect of a restriction policy on the antimicrobial consumption in Turkey: a country-wide study. Eur J Clin Pharmacol. 2005 ;61(10):727-31.

A21. Usluer G, Ozgunes I, Leblebicioglu H, Group S. A multicenter point prevalence study: antimicrobial prescription frequencies in hospitalized patients in Turkey. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2005 Oct 3;4(1):16.

A22. Arslan H, Azap OK, Ergonul O, Timurkaynak F on behalf of the Urinary Tract Infection Study Group (Participants of the Urinary Tract Infection Study Group are as follows: K. Aydın, M. Bakır, N. Balaban, N. Baykam, U. Cagır, R. Caylan, N. Elaldı, H. Erdogan, M. Fincancı, R. Hasimoglu, A. Izat, O. Karabay, S. Karaman, B. Mutlu, C.Ozakın, D.Ozdemir, E. Parlak, M. Parlak, I. Sencan, K. Serefhanoglu, M. Sınırtas, F. Sırmatel, M. Tasbakan, H. Turan, T. Turuncu, S. Ulusoy, H. Uncu and A. Willke-Topcu). Risk factors for ciprofloxacin resistance among Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections in Turkey. J Antimicrob Chemother 2005; 56:914-8.

A23. Leblebicioglu H, Yilmaz H, Tasova Y, Alp E, Saba R, Caylan R, Bakir M, Akbulut A, Arda B, Esen S and Study Group. Characteristics and analysis of risk factors for mortality in infective endocarditis Eur J Epidemiol 2006; 21: 25–31.

A24. Sucu N, Koksal I, Yilmaz G, Aydin K, Caylan R, Aktoz Boz G. Liver abscess and infective endocarditis cases caused by Ruminococcus productus. Mikrobiyol Bul 2006;40 (4):389-95. 

A25. Yılmaz G, Aydın K, Koksal I, Caylan R, Akcay K, Arslan M. Post-ERCP bacteremia caused by Alcaligenes xylosoxidans in a patient with pancreas cancer. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2006;1(5):19.

A26. Fırat M, Ersoy Y, Eşel D, Bayraktar M, Çaylan R, Durmaz R. Menenjitli hastalardan izole edilen pnömokokların serotip dağılımı ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Mikrobiyol Bult 2006;40:169-177.

A27. Sucu N, Koksal I, Aydin K, Aksoy F, Caylan R. Subdural empyema due to Streptococcus constellatus. Ann Neurosurg 2006; 6 (2):1-4.

A28. Yilmaz G, Koksal I, Aydin K, Caylan R, Sucu N, Aksoy F. Risk factors of catheter-related bloodstream infections in parenteral nutrition catheterization. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007;31(4):284-7.

A29. Bektas D, Caylan R, Bahadir O, Caylan R. Occult anterior skull base defect without rhinorrhea as a cause of recurrent meningitis. Surg Neurol 2007;68(1):50-2.

A30. Yilmaz G, Caylan R, Aydin K, Topbas M, Koksal I. Effect of education on the rate of and the understanding of risk factors for intravascular catheter-related infections. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28(6):689-94. 

A31. Yilmaz G, Aydin K, Iskender S, Caylan R, Koksal I. Detection and prevalence of inducible clindamycin resistance in staphylococci. J Med Microbiol. 2007;56(Pt 3):342-5.

A32. Hosoglu S, Gundeş S, Kolaylı F, Karadenizli A, Demirdağ K, Gunaydın M, Altındiş M, Çaylan R, Uçmak H. Extended-spectrum beta-lactamases in ceftazidime-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in Turkish hospitals. Indian J Med Microbiol 2007;25 (4):346-50.

A33. Ozgumus OB, Caylan R, Tosun I, Sandallı C, Aydın K, Koksal I. Molecular epidemiology of clinical Pseudomonas aeruginosa isolates carrying the IMP-1 metallo--lactamase gene in a university hospital in Turkey. Microb Drug Resist 2007;13 (3):191-198.

A34. Yılmaz G, Aydın K, Bektaş D, Caylan R, Caylan R, Koksal I. Cerebellar abscess and meningitis, caused by Shewanella putrefaciens and Klebsiella pneumoniae, associated with chronic otitis media. J Med Microbiol 2007;56:1558-1560.

A35. Hosoglu S, Akalin S, Sunbul M, Otkun M, Ozturk R; Occupational Infections Study Group. Collaborators: Alp E, Altindis M, Aslan S, Ardic N, Aygun P, Cagatay A, Caylan R, Celik I, Demirci M, Dokmetas I, Erben N, Erol S, Fincanci M, Gundes S, Kayabas U,Kokoglu OF, Kurt H, Ozden K, Sencan I, Ulusoy S, Yazici S. Predictive factors for occupational bloodborne exposure in Turkish hospitals. Am J Infect Control 2009;37(1):65-9.

A36. Caylan R, Keske S, Durmaz T, Keles T, Tasyaran MA. A case of Brucella endocarditis in association with superficial femoral artery thrombus. Trop Doct 2009;39(4):251-2. 

A37. Koksal I, Yilmaz G, Aksoy F, Aydin H, Yavuz I, Iskender S, Akcay K, Erensoy S, Caylan R, Aydin K. The efficacy of ribavirin in the treatment of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Eastern Black Sea region in Turkey. J Clin Virol 47(1):2010; 65-8. Epub 2009 Dec 3.

A38. Erdem H, Kilic S, Coskun O, Ersoy Y, Cagatay A, Onguru P, Alp S; Members of the Turkish Bacterial Meningitis in the Elderly Study Group. (Erdem H, Kilic S, Coskun O, Ersoy Y, Cagatay A, Onguru P, Alp S, Aydemir H, Buke C, Dizbay M, Birengel S, Engin A, Kartal ED, Sencan I, Gul HC, Alp-Cavus S, Eyigun CP, Akatekin A, Ayaz C, Artuk C, Aydin H, Bitirgen M, Yilmaz E, Dogan-Celik A, Elaldi N, Ertem E, Kaya A, Kurtaran B, Yilmaz G, Yuce A,Tekin-Koruk S, Oncul O, Acar A, Caylan R, Koksal I, Tabak F, Ozkaya HD, Kazak E, Celen MK, Sirmatel F, Kocagoz S, Besirbellioglu BA). Community-acquired acute bacterial meningitis in the elderly in Turkey. Clin Microbiol Infect 2010; 16(8):1223-9. Epub 2009 Sep 2.